ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

Provozovatel e-shopu Marian Uherka na stránkách www.majoooumap.cz s IČO 14201313 a s DIČ CZ9909075000, sídlo Polešovice 563, 687 37, Polešovice zpracovává osobní údaje poskytnuté kupujícím za účelem plnění a dodatečného potvrzení Obchodních podmínek, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů.

1. Základní ustanovení
 • 1.1. Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je Marian Uherka IČO 14201313, DIČ CZ9909075000 se sídlem Polešovice 563, 68737 Polešovice
 • 1.2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: majoooumap.info@gmail.com
 • 1.3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.
2. Zdroje zpracovávaných osobních údajů
 • 2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující a které správce získal na základě plnění Kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky v internetovém obchodě www.majoooumap.cz
 • 2.2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje kupujícího nezbytné pro plnění Kupní smlouvy;
 • 2.3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.
3. Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:

 • 3.1. Za účelem registrace na webové stránce www.majoooumap.cz podle paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů;
 • 3.2. Za účelem vyřízení elektronické objednávky kupujícího (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo);
 • 3.3. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem;
 • 3.4. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.
4. Doba uchovávání osobních údajů
 • 4.1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu;
 • 4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.
5. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů
 • 5.1. Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.
 • 5.2. Subdodavateli správce jsou:
  • 5.2.1. WordPress (aktuální systém e-shopu);
  • 5.2.2. Wix (bývalý systém e-shopu);
  • 5.2.3. Zásilkovna (doručovací služba)
  • 5.2.4. Balíkovna (doručovací služba)
  • 5.2.5. Google Analytics (analýza webových stránek);
6. Práva kupujícího
 • 6.1. Podle podmínek stanovených v Zákoně má kupující právo:
  • 6.1.1. Na přístup ke svým osobním údajům;
  • 6.1.2. Na opravu osobních údajů;
  • 6.1.3. Na vymazání osobních údajů;
  • 6.1.4. Vznést námitku proti zpracování;
  • 6.1.5. Na přenositelnost údajů;
  • 6.1.6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: majoooumap.info@gmail.com
  • 6.1.7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.
7. Zabezpečení osobních údajů
 • 7.1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího;
 • 7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.
8. Závěrečná ustanovení
 • 8.1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce www.majoooumap.cz potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;
 • 8.2. S těmito pravidly souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce;
 • 8.3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

 

Tato Pravidla vstupují v platnost 10. 7. 2019

Aktualizováno 12. 3. 2022

PŘIHLÁŠENÍ
registrace